woensdag 27 juli 2016

Noch rijkdom noch praal, maar rust en bezigheid schenken geluk.
Bevestiging en waardering

Stop eens met het zoeken naar bevestiging en waardering bij andere mensen.

Stop eens met het krampachtige streven naar zekerheid,

veiligheid, en vervulling in de wereld buiten je.

Al wat je daar zult vinden is niet meer dan

een schrale troostprijs vergeleken met de compleetheid

die inherent al in je aanwezig is.

maandag 4 juli 2016

Relaties en WIJ

In relaties wordt vaak van 'wij' of 'we' gesproken. Alsof mensen onafscheidelijk zijn. Dat klinkt mooi en op de momenten dat je werkelijk in Liefde samen één bent voelt dat ook geweldig. Maar het
kan ook problemen opleveren op het gebied van grenzen. Je kunt niet
altijd zo zijn, maar dat wordt soms wel door de ander verwacht. Je hebt
allebei je eigen ruimte nodig in je relatie om weer 'ik' en 'jij' te
zijn. Koester daarom de momenten dat je samen echt één bent, maar
probeer er niet te veel aan vast te houden. Respecteer elkaar en dus ook
de ruimte die je soms nodig hebt. ;-)

Haagse "waarheid"

Niemand is perfect maar als hagenees kom je redelijk dichtbij